Telefoonnummer

026-3511729

E-mail

info@tcparkstraat.nl

Openingstijden

Ma-vr: 8:00 - 18:00 (avonden en zaterdag in overleg)

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek. Ook komen allerlei zaken aan de orde die op het eerste gezicht niets met de klachten te maken lijken te hebben. Toch zijn ze belangrijk om een compleet beeld te krijgen van iemands energiehuishouding.

Vervolgens wordt de tong bekeken en de pols gevoeld. De organen hebben elk een plek op de tong en in de pols. Door de tong goed te bekijken en de pols nauwkeurig te voelen, kan er veel informatie worden verkregen over de hoeveelheid en kwaliteit van de energie in de organen.

Als de diagnose is gesteld, worden er acupunctuurpunten gekozen waarmee de energie door-stroming in het lichaam kan worden hersteld. Deze punten worden behandeld door er heel dunne naalden in te brengen of door ze te verwarmen (moxa). Er worden altijd steriele wegwerpnaalden gebruikt. Door middel van dunne naaldjes wordt het zelfgenezende vermogen van de mens krachtig gestimuleerd. Deze acupunctuurnaaldjes worden ingebracht op acupunctuurpunten, die gelegen zijn op de energiebanen, ook wel de meridianen genoemd. Het doel van de behandeling is de energetische balans te herstellen. Acupunctuur heeft een genezend effect op zowel lichaam als geest.

Moxeren is een techniek welke regelmatig als ondersteuning van acupunctuur wordt gebruikt. Moxa is gedroogd bijvoetkruid. Dit kruid blijkt als het aangestoken wordt, zonder te ontbranden zeer hoge temperaturen te ontwikkelen. Door dit bij de huid te houden of op de naald te zetten, wordt extra energie aan het acupunctuurpunt toegediend. Moxa geeft een aangename diepdoordringende warmte die als weldadig en zeer ontspannend ervaren wordt.

Cupping is ook een ondersteunende methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk wordt aangebracht op het huidoppervlak. Dit gebeurt door de cup kortstondig te verwarmen, zodat lokaal op de huid een vacuümkracht ontstaat. Door de vacuümkracht worden spieren en huid doorbloed en gevoed en ontdaan van afvalstoffen. Hierdoor kan wa complete ontspanning kan ontstaan. Na het cuppen kan op de behandelplek een huidverkleuring te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel dat na enkele dagen vanzelf verdwijnt. Nadat de verkleuring is verdwenen, zal er verbetering in de symptomen optreden.