Telefoonnummer

026-3511729

E-mail

info@tcparkstraat.nl

Openingstijden

Ma-vr: 8:00 - 18:00 (avonden en zaterdag in overleg)

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en bestaat al meer dan
4000 jaar. Letterlijk betekent acupunctuur “het steken van een naald”, acus is naald, pungere is steken.

Een sleutelbegrip in de Chinese geneeskunde is Qi (zeg: tsjie) ofwel energie. Qi bestaat uit yin en yang. Yin staat voor het donkere, voedende, koude, rustige terwijl yang staat voor het lichte, beweeglijke, vurige, warme. Niets is volledig yin of volledig yang. Ze vullen elkaar aan, kunnen niet zonder elkaar, gaan in elkaar over en houden elkaar in balans. Bij ziekte of pijn is er een verstoring in deze balans.

Qi stroomt in het lichaam door een circuit van kanalen: meridianen. Op de meridianen liggen punten waar de Qi beïnvloed kan worden: acupunctuurpunten.

De meridianen worden gevoed door de organen en uiteindelijk door de ademhaling en door wat iemand eet en drinkt. Daarnaast is het van belang hoe iemands levenswijze is, maar ook erfelijke eigenschappen beïnvloeden de energieproductie. Zo heeft ieder mens een andere energie-huishouding en is dus ook geen behandeling hetzelfde.

In de acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt.
In onze visie is acupunctuur geen alternatief voor de moderne Westerse medische wetenschap, maar een welkome aanvulling hierop. Wij spreken dan ook liever over complementaire behandelwijzen.

Waarschijnlijk heeft u al een aantal mogelijkheden uitgeprobeerd om uw klachten te verminderen maar is dit niet of niet naar uw zin gelukt. Wij zullen proberen dit samen met u wel te realiseren. Acupunctuur grijpt aan op de energiehuishouding van het lichaam. De energiehuishouding van ons lichaam raakt totaal uit balans als klachten of stress langer blijft bestaan en er bijna geen rust momenten meer worden ervaren.

Enkele voorbeelden van klachten die kunnen worden behandeld:

■ spier-/gewrichtsklachten;

■ stressvermindering;

■ PMS – en menstruatieklachten;

■ overgangsklachten;

■ pijnklachten;

■ neurologische klachten;

■ slapeloosheid;

■ longklachten;

■ buikklachten

NVA Logo 150 150 AcupunctuurDe praktijk is aangesloten bij de NVA dat is de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten.